Arbetsgivarna slåss om sjuksköterskor

Doctor and Nurse With Patient

Det är ganska skönt att veta att det finns gott om jobb i samhället. I alla fall för de som har en speciell utbildning. På de flesta orter är det ont om sjuksköterskor, och det är helt klart ett yrke som är mycket viktigt. Allt fler landsting och kommuner vänder sig till bemanningsföretag för att klara av pressen. De kan helt enkelt inte vara utan sina sjuksköterskor.

Samtidigt så är det många sjuksköterskor som själva väljer att jobba genom ett bemanningsföretag. De anser att fördelarna helt klart uppväger nackdelarna. En del har till och med lyckats starta upp eget tack vare detta system.

Att jobba genom bemanningsföretag

En klar fördel med bemanningsföretag är lönen. Den ligger ofta bra mycket högre än för de som är fast anställda, och jobbet är ju helt det samma. Ett vanligt klagomål från sjuksköterskor och deras fackföreningar är att jobbet är slitsamt och lönen borde vara högre. Här finns alltså chansen att bli kompenserad på ett mer adekvat sätt. Läs mer här om lön för en sjuksköterska via ett bemanningsföretag.

Den högre lönen gör det också möjligt att välja uppdrag. Du kanske vill jobba bara delar av året, och vara mer ledig när till exempel barnen har skollov. Eller så håller du på med vidareutbildning av något slag och vill därför bara jobba deltid. Bemanningsföretag kan också vara ett sätt att lära känna ett nytt ställe, eller tillbringa lite extra tid i närheten av någon när och kär utan att förlora inkomsten. På sidan Medkomp.se finns den information du behöver om du är intresserad av att jobba via ett bemanningsföretag.

Vikten av sjuksköterskor

Vården är ett område där man inte kan göra allt för många nedskärningar. Om det inte finns tillräckligt med personal så kan folk lida, och därför så måste det alltid finns sjuksköterskor och andra på plats. När ett landsting eller administration inte hittar sköterskor som de kan anställa så måste de gå via andra kanaler. I detta inslag i Sveriges Radio kan man höra mer om hur det idag är näst intill omöjligt att klara sig utan hyrsjuksköterskor.

Nurse Taking Patient's Blood Pressure and Pulse

En del menar att denna trend är på gott och ont. Det kostar staten mer att hyra in tillfälliga sjuksköterskor. Men samtidigt så får de personal som är mer motiverad. Oavsett orsaken till att någon vill jobba via bemanningsföretag så är det ett personligt val. Det gör vardagen lättare, kanske med mer pengar eller med flexiblare arbetstider. Sjuksköterskor har länge slitit med att kunna kombinera barnpassning med sina skift. Här finns det möjligheten att styra din arbetstid lite mer själv.

Uppmuntra alla sjuksköterskor

På vissa orter har man gett en extra bonus till sjuksköterskorna om de jobbade under vissa perioder. Fortfarande är det dock många som drar sig över till bemanningsföretagen. Med tanke på att det är brist på sjuksköterskor så behöver det inte vara otryggt att ge upp sitt jobb. Istället kan det vara inkörsporten till något nytt och intressant. Med olika uppdrag får du större erfarenhet inom vissa områden som du annars kanske inte hade sett så mycket av. Att jobba med olika inriktningar av vården kan vara intressant, och du kanske finner din passion. Mer än en sjuksköterska har gått vidare och specialiserat sig först efter att ha prövat på ett antal olika poster.

Kristianstadsbladet skriver i denna artikel om hur arbetsgivarna slåss om sjuksköterskor. Detta är till fördel för arbetstagarna eftersom de kan ställa en del krav. Om inte dessa uppfylls så jobbar de bara som inhyrda sjuksköterskor. Jobbet finns där så gott som hela tiden, det är mest en fråga om vem som ska anställa en.

Bra sjuksköterskor är enormt viktiga för en kvalitetsvård. Alla som är sjuka eller har familjemedlemmar i behov av vård vet vilken skillnad en sjuksköterska kan göra. De har stor kontakt med patienterna och den dagliga vården. Därför bör alla sjuksköterskor uppmuntras att göra sitt bästa. När det trivs med sitt jobb är det lättare för dem att ge allt. Detta inkluderar arbetstider och lön.

Den nya vården

Nu när allt fler hyr in sjuksköterskor från bemanningsföretagen så har dynamiken förändrats en del. Det är inte alltid samma känsla av att permanent vara fast på ett jobb som påverkar hur de jobbar. Istället kan det vara tanken att de har mer frihet och att lönen är bättre. Dessa faktorer kan vara grunden till att jobba på ett intensivare sätt. Naturligtvis så är en bra sjuksköterska alltid noga med att ge sitt bästa till patienterna. Men när du vet att det finns extra fördelar med en anställning så blir det ofta en viss skillnad.

Bemanningsföretagen är här för att stanna och detta har varit till stor fördel för många sjuksköterskor. Med tanke på vilken brist det är på många ställen så får det ses som ett välkommet inslag. En avdelning ska aldrig vara utan en av sina största tillgångar, sjuksköterskorna.