Hur du tränar din hjärna medan du har roligt

Livet är fullt av måsten. På fritiden vill vi slappna av och inte tänka på vardagsbestyren. Det finns dock fritidsintressen som gör att du tränar din hjärna samtidigt som du slappnar av. Ett exempel på detta är ett enkelt pussel. Att lägga pussel har visat sig förbättra din kognitiva förmåga. Det kan dessutom få dig att slappna av.

Studier har bland annat visat att planlöst surfande på nätet inte har några positiva effekter på hjärnan. Det får oss inte heller att slappna av. Samma sak gäller med filmer och serier. Detta är rätt lustigt med tanke på att många större mediebolag marknadsför sina produkter med att det ska vara just avslappnande.

Vi behöver aktivera hjärnan på ett kreativt sätt för att vi ska få fram de positiva effekterna. Pussel är ett bra exempel med tanke på att det inkluderar många olika nivåer och teman. Du behöver inte lägga tusen bitar för att du ska få de positiva effekterna. Du behöver inte heller försöka avbilda ett enormt fartyg eller en byggnad.

Det räcker med att lägga ett mindre pussel. Med tiden kan du givetvis öka på svårighetsgraden om du vill ha en lite större utmaning.

Ibland inbillar vi oss att vi inte bör koncentrera oss på något alls för att kunna slappna av. Tyvärr tenderar effekten av detta bli att vi inte kan stänga ute de tankar som ständigt maler runt i huvudet. Det är bättre att fokusera på något enkelt och logiskt. Detta gör att vi kan stänga ute tankarna samtidigt som vi gör något som inte stressar oss.

Men är pussel det enda alternativet? Givetvis inte. Det finns gott om andra alternativ. Låt oss prata mer om detta under nästa rubrik.

Andra alternativ

Modellbyggande och dylikt utgör andra alternativ. Detta kräver ibland lite mer ambition. Aktiviteten i sig är dock avslappnande. Hjärnan får fokusera på en sak i taget, precis som med ett pussel.

En annan fördel med modellbyggande är att det är en billig aktivitet. Du kan hitta byggsatser och pyssel till rimliga priser på en rad olika webbplatser.

Det bör också nämnas att många människor tenderar att underskatta modellbyggande. Man ser det som krångligt och man har svårt att komma igång. Vi vill dock tillägga att det brukar bli väldigt roligt bara man kommer igång. Detta gäller speciellt för någon som främst ägnar sig åt planlöst surfande efter jobbet.

Det bör däremot nämnas att vissa människor inte är praktiskt lagda överhuvudtaget. Man finner helt enkelt ingen ro i att sitta och bygga saker, även om det är en enkel konstruktion. I dessa fall kan ljudböcker vara ett bra alternativ.

Dessa ljudböcker kanske inte utmanar hjärnan på samma sätt som ett pussel. Du kommer dock kunna slappna av och inte känna dig stressad. Flera studier har bekräftat att ljudböcker är att föredra framför serier och filmer när det kommer till avslappning.

Sammanfattningsvis kan man säga att hjärnan mår bra av att koncentrera sig, även om vi tenderar att tro att det bästa är att göra ”ingenting” när vi vill slappna av.