Posts from May 16, 2024

Konkurrentanalys: Ett kritiskt verktyg för affärsframgång

Vi lever i en allt mer konkurrenskraftig värld, bara i Sverige finns det 1,2 miljoner företag och 97% av dessa är småföretag. Som en driven[…]