Avfuktnings tekniker

Att hantera fukt inomhus är ett vanligt problem för husägare och hyresvärdar. Fukt kan vara en oönskad gäst i ditt hem eller på din arbetsplats, eftersom den kan leda till:

Kondensation: Kondensation innebär att vattendroppar bildas på kallare ytor (t.ex. fönster, väggar) på grund av luftflödet utåt. Detta beror ofta på värmestrålning, där värme strålar in i kalla föremål, vilket sänker deras temperatur under daggpunkten och orsakar kondensering. De hjälper till att sänka fuktnivån i hela ditt hem så att du kan andas in bättre luftkvalitet och få led som inte är värkande. Du kan få hjälp med avfuktning av Avfuktningsteknik.se.

Vad är en avfuktare?

Med fuktighet avses i allmänhet mängden vattenånga eller fukt i luften. Även om luftfuktigheten kan vara behaglig för vissa människor, orsakar den för andra många problem, från mögeltillväxt till angrepp av dammkvalster och andningssvårigheter. Ett fuktigt rum med en relativ fuktighet på 50 % innebär att luften håller 50 % av sin vattenkapacitet vid den temperaturen – om det inte sker någon avdunstning till eller från luften skulle kondensation börja bildas på ytor vid den temperaturen – precis som en kall läskburk! Fuktiga rum känns ofta obehagliga eftersom svetten inte avdunstar ordentligt, vilket leder till täppt luft och fuktig hud.

En avfuktare är ett verktyg som är avsett att avlägsna fukt från luften – och tro det eller ej, men det finns många olika typer av avfuktare. Genom att ta bort överflödig fukt från ditt hem eller kontor kan du hjälpa till att undvika vissa hälsoproblem och njuta av att leva i en bekvämare miljö!

Typer av avfuktare: Det finns två huvudtyper av avfuktare

Peltier-enheten (även kallad termoelektrisk) fungerar som en värmepump som absorberar värmen från den ena sidan, kyler den och överför den till den andra. Den kräver därför regelbunden tömning. Ett exempel på en peltieranordning är en kopp som används för att hålla kylda drycker kalla ovanpå en varm instrumentpanel i en bil! Du kan ocksåde finns i kylskåp.

Kompressorn fungerar som ett traditionellt kylskåp – kylmedlet komprimeras och omvandlas till gas, som sedan cirkulerar till kondensatorn. Kondensorn kan jämföras med en radiator eller ett kyltorn på en fabriksskorsten, där gasen avger värme till omgivningen och förvandlas tillbaka till vätska.

Hur fungerar det?

Avfuktare kan avlägsna fukt från fuktig luft genom att värma upp den tills vattnet avdunstar – men det måste förstås finnas kall luft redan närvarande för den processen! Det är därför som avfuktare har i allmänhet en “kallspole” i botten. På denna kalla spole bildas kondens som vattendroppar och rinner till ett avlopp.

Avfuktare kan sänka luftfuktigheten snabbare än de flesta andra metoder, även om de är utrymmeskrävande och kan vara mer bullriga än vissa fuktkontroller – många entusiaster skulle gärna ha stora industriella avfuktare i sina hem!

Vart ska fukten ta vägen?

Om ditt hem inte är ordentligt ventilerat utifrån eller om du inte planerar att tömma avfuktaren regelbundet, kan du överväga att använda ett dräneringssystem som gör det möjligt att ständigt avlägsna överskottsvatten utan att behöva tömma manuellt. Se också till att noggrant rengöra eventuella spill – undvik elektrolytiska reaktioner med metaller för att undvika korrosion.