Folket och regeringen

governmentNär det handlar om att förstå alla vinklingar om vad folk tycker och tänker, varför saker sker och hur det egentligen tas beslut om olika ärenden på regeringsnivå kan detta vara ett mycket avancerat kapitel. Många av alla de som är medborgare i Sverige väljer då istället att visa ett mindre intresse för politiken och det som händer, av den enkla anledningen att de egentligen inte har energi till att förstå allt som politiken innebär. Mycket av det leder då till ett missnöje, som visar sig i protester och andra aktiviteter som egentligen bara skapar ett större problem. Särskilt vanligt är detta när det talas om vård och omsorg, där det många gånger hörs att det inte finns pengar för att driva olika saker vidare på samma höga nivå som tidigare.

Just vården, omsorgen och det sociala skyddsnätet, som tidigare har varit en av de aspekter där Sverige har varit känt för att hålla en hög standard, är några av de många faktorerna som blir det som bestämmer vilket parti som människor röstar på vid ett kommande val. Här handlar det dock mycket om att olika partier egentligen profilerar sig på ett sätt som de sedan inte kan stå för. När detta händer skapas det slitningar och misstro som ofta leder till nyval, folkomröstningar eller någon form av koalitionsregering för att lyckas bibehålla en del av makten för att fortsätta styra Sverige. Hur som helst har detta skett massor av gånger redan och frågan är egentligen hur mycket förtroende som det egentligen finns kvar för den svenska regeringen.

Förtroendet för regeringen i dagens moderna samhälle

För att en regering ska få folkets förtroende måste den hålla allt som den har lovat innan val, för att kunna bli den starka kraft som du kan sätta sin tillit till. Om detta inte fungerar kommer opinionssiffrorna att dala och detta kan då leda till att folket kräver regeringens avgång. Tidigare var detta inte så vanligt, då alla de som var medborgare i Sverige ofta fogade sig vid vad som hände och helt enkelt väntade tills det var dags för nästa valår. Numera har det blivit vanligare att visa sitt missnöje även i Sverige med kraftigare protester och ibland även kravaller. Detta gör att det svenska folket nu mera tydligt och tidigt visar sitt missnöje, vilket då många gånger leder till större problem för alla makthavare som inte sköter sina åtaganden efter vad som utlovats vid valåret.

I många fall visar det sig även idag tydligare att det finns många makthavare som missbrukar och utnyttjar sina positioner. Detta kan helt enkelt vara för egen vinning, eller så är det bara för att de vill representera Sverige på ett sätt som inte är godtagbart och med gällande regler. På senare tid har detta uppdagats mer och mer och under de sista fyra regeringarna som har suttit vid makten har det inte funnits en enda som har klarat sig utan att det har blåst stora stormar av missnöje och felaktigheter som uppdagats. Hur som helst behöver Sverige precis som alla andra länder en regering som styr och representerar landet, och då får alla på något sätt vid varje nytt valår försöka glömma vad som tidigare har skett och skapa ett nytt förtroende för den kommande nya regeringen.

Regeringen får svårt att vinna om de tullar på välfärden

Något som är mycket stort och viktigt som begrepp i politiken är att definitivt inte tulla på och underminera den välfärd som Sverige så länge har ståtat med i världen och erbjuder alla sina medborgare. Här handlar det då om något som för länge sedan har fått namnet välfärdspolitik, vilket betyder att det har blivit en kraftig faktor som kan hjälpa eller stjälpa ett parti som vill ta makten. Inom detta stora område innefattas allt från vård och omsorg och normal livskvalitet till alla de fördelar som du ska ha på det ekonomiska planet oavsett om du är rik eller fattig.

Ibland ser detta ut att vara ett omöjligt problem att lösa och tar du sedan och kombinerar detta med en sund arbetspolitik som ska medföra sänkt arbetslöshet är det ännu inget parti vid makten som har lyckats lösa detta. När det väl händer kommer säkert Sverige att få en stabil regering som kommer att stanna många år vid makten.