Hur ska Sverige styras

Om det nu skulle vara så enkelt att någon av oss kunde bli statsminister tror vi att alla som har läst det som har skrivits tidigare på denna sida har egna åsikter om det, vilket även vi har. Här har vi länge funderat på hur Sverige och även andra länder kan tillåtas att stå utanför EU gällande det monetära samarbetet. Detta tror vi skulle fungera mycket bättre om alla medlemmar handlade med samma valuta. Nu finns det förvisso många olika problem med de länder som har ingått detta samarbete med EU, men trots detta visar sig euron fortfarande vara stabil. I och med detta skulle kanske många problem kunna lösas på detta sätt.

EU and the euroHur som helst är det inte bara EU och euron som styr världen. Naturligtvis skulle inte alla länder i världen kunna komma upp i samma ekonomiska nivå, men om alla handlade med samma valuta och erbjöd alla att förflytta sig fritt skulle detta medföra att alla utan problem kunde arbeta och bo var som helst. Naturligtvis skulle detta även skapa problem gällande olika grenar i det sätt som världens idag styrs och kanske skulle få negativa effekter.

Här är det inte alls lätt att kommer fram till hur Sverige ska styras, utan detta kräver stora kunskaper och insikt i allt från ekonomi till alla andra delar som styr livet för alla. Det är just därför det krävs så många människor på olika platser och positioner för att landet ske kunna fungera. Detta är något som behövs i alla demokratiskt styrda länder, men det medför tyvärr också att det hela tiden tillkommer personer i position som missbrukar sina förtroendevalda positioner för egen vinning. Skulle detta gå att se från början skulle det på ytan kunna ses som den perfekta regeringen. Detta skulle då vara något som får folkets förtroende under många kommande valperioder.