Posts from February 10, 2022

Solceller i ständig utveckling

Människan har utnyttjat solens kraft sedan tidernas begynnelse. När den gassar kan du laga mat på stenar, eller få i gång en eld med hjälp[…]